Nr. 2: Zmiana terminów składania wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (RPO WK-P na lata 2007-2013)