Nr. 3: Nowe harmonogramy konkursów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

W dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1681/09 przyjęto dwa harmonogramy konkursów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

  1. harmonogram konkursów na rok 2010,
  2. harmonogram konkursów na lata 2008-2013.

Zgodnie z niniejszą Uchwałą tracą moc Uchwały Nr 24/285/09 z dnia 27 marca 2009r. oraz Nr 88/1526/09 z dnia 26 listopada 2009r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu zachowania spójności i przejrzystości między harmonogramem wieloletnim i rocznym na 2010r., które od momentu wejścia w życie przedmiotowej Uchwały będą załącznikami do niej.

Szczegółowe informacje tutaj.

Oprac. J. Wiśniewska K-PCOI

Załączniki:


Wszystkie konkursy